Փաստաթղթեր

Դպրոցի ներքին գնահատում

2018 թ. ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (նախնական)

Արձանագրություններ

ֆինանսական հաշվետվություն-2017թ.-3-րդ եռ.

Կոլեգյալ կառավարման խորհրդի կազմ

Տնօրենի պաշտոնավարման աշխատանքային գործող պայմանագրի ժամկետը

Լիցենզիաներ

Տարրական դասարանների լիցենզիա

Հիմնական դպրոցի լիցեն

Հրաման — Լիցենզիա

24-Փաստացի աշ. թիվը