Փաստաթղթեր

Դպրոցի ներքին գնահատում

Ֆինանսական հաշվետվություն -2018թ. 3-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն -2018թ. 2-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն -2018թ. 1-ին եռամսյակ

Նախահաշիվ -2018

2018 թ. ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (նախնական)

Արձանագրություններ

Ֆինանսական հաշվետվություն — 2017թ. 4-րդ եռամսյակ

ֆինանսական հաշվետվություն-2017թ.-3-րդ եռ.

Նախահաշիվ -2017

Հաստիքացուցակ և տարիֆիկացիա -2017

Կոլեգիալ կառավարման խորհրդի կազմ

Տնօրենի պաշտոնավարման աշխատանքային գործող պայմանագրի ժամկետը

Լիցենզիաներ

Տարրական դասարանների լիցենզիա

Հիմնական դպրոցի լիցենզիա

Հրաման — Լիցենզիա

24-Փաստացի աշ. թիվը